तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

विशेष भबिस्य बचत योजना

वर्तमानमा चालिएको अर्थपूर्ण कदम नै स्वर्णिम भविष्य निर्माणको आधार ठहर्दछ |जसको कारण हरेक परिवार सुखी र समृद्ध बन्न सक्दछ | यसको निम्ति बचत गर्ने बानी अपरिहार्य छ |हरेक व्यत्तिको यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बेर्शेवा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. तपाई सामु विशेष भविष्य बचत योजना प्रस्तुत गर्दछ |

  सामान्य जानकारी
 • * न्युनतम उमेर : ८ वर्ष देखि माथि
 • * समयावधि : १६ वर्ष पुरा
 • * वार्षिक रकम : रु २५ हजार
 • * एकमुस्ट १६ वर्ष पुरा भएपछि फिर्ता पाउने रकम: रु ९ लाख
  योजनाका उद्देश्य र फाइदाहरु
 • * वृद्दवस्थाको लागि आर्थिक बचत
 • * परिवारको लागि आर्थिक बचत
 • * व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि
  योजनाका विशेषता र नियमहरु
 • * यस योजना अन्तर्गत ८ वर्षदेखि माथिका उमेर सम्मका सम्पूर्ण व्यात्तिहरुलाई समावेश गरिनेछ |
 • * यस योजनाको अवधि १६ वर्ष रहनेछ |
 • * वार्षिक रकम वापत रु २५०००/- (पच्चिस हजार) एकमुस्ट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ |
 • * वार्षिक रकम वापत रु २५०००/- (पच्चिस हजार) एकमुस्ट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ |
 • * १६ वर्ष समयावधि पश्चात बचत कर्तालाई एकमुष्ट रुपमा रु ९०००००/- (नौ लाख) प्रदान गरिनेछ |
 • * बचत कर्ताको खाता खोलेपछि पाँच वर्षको अवधिसम्म रकम झिक्न पाउने छैन | परिस्थिति जन्य अवस्थामा स्रजना भएका त्यस अवधिसम्म संचित भएको रकमको ८०% बराबरको रकम ऋण स्वरूप प्राप्त गर्न सकिने छ |
 • * यस योजना अन्तर्गतका बचत कर्ताहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको समेत व्यवस्था गरिनेछ |
 • * बचत कर्ताको निधन भएमा हकवालाले किस्तालाई निरन्तरता दिन सक्ने छ वा खाता बन्द गर्न चाहेमा निजले ६% ब्याज सहित रकम फिर्ता पाउनेछ साथै संस्थाद्द्वारा सान्त्वना रकम समेत प्रदान गरिने छ | किस्ता रकम बुझाउने मितिलाई नै अन्तिम भाका मिति मानिने हुँदा संस्थाले दिएको मिति भित्र रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छ |