तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

साधारण बचत खाता

रू १०० मा खाता खोल्न सकिने |

३/३ महिना ब्याज प्रदान गरिने |

न्युनतम मौज्दात ५००/- हुनु पर्ने |

बार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत हुने |