तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

श्रमिक बचत खाता

यस योजना अन्तर्गतसदस्यहरुले न्यूनतम १०० भन्दा माथि र कम बचत गर्न सकिने छन् |
यसको संगलन घर दैलोबाटै अथवाब्यबसाय स्थल बाटै गर्न सक्ने छन् |
यस योजनाको बार्षिक ब्याजदर निम्न अनूसार छ |

३ महिनाको ३%

६ महिनाको ४%

९ महिनाको ५%

1 बर्षको ६%

२ बर्षको ७ %