तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

बेर्शेबा एक्स आर्मी बचत

रू १०० मा खाता खोल्न सकिने |

३/३ महिना ब्याज प्रदान गरिने |

न्युनतम मौज्दात ५०००/- हुनु पर्ने |

बार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत हुने |